כ״ק ראב״ד סקווירא שליט״א - קיצור שולחן ערוך סימן קז /חודש ניסן // ט״ו אדר ב׳ תשפ״ד בפתיחה סיפור מופת מהרה״ק רבי אברהם שמחה מבראנוב זי״ע לרגל היא״צ ט״ו אדר -השיעור לע״נ הבחור החשוב נפש יקרה יששכר דוב בעריש ע״ה ב״ר שלמה נ״י נפטר ל״ג בעומר תשפ״א - באתרא קדישא מירון ת.נ.צ.ב.ה