Loading

בילדער גאלעריע

פילטער
פילטער ביי דאטום

תשע"ז

חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול

תשע"ח

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול

תשע"ט

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר א
אדר ב
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול

תש"פ

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול

תשפ"א

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול

תשפ"ב

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר א
אדר ב
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול

תשפ"ג

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול

תשפ"ד

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר א
אדר ב
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול
פילטער ביי וויאוס
מעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד אוהל הדסה בנשיאות הרה"ק רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א
פולע גאלערי: ערשטע חנוכה ליכט ביי הרה"ק רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א
מעמד חלוקת פרסים לצעירי הצאן בקהילת חסידי ברסלב שע"י מוסדות קרן אור בראשות  הרה"ק רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א
מעמד סיום הספה"ק ליקוטי מוהר"ן הנלמד במסגרת עמוד היומי ע"י כלל אנ"ש בראשות הרה"ק רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א
הרה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער ביים סעודת הילולא פון הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע
מעמד הכנסת ספר תורה צום בית המדרש פון כ"ק הרה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א
מעמד האדיר 'כתר תורה' בראשית כ"ק הרה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א
קינדער פון ת"ת תורה ויראה פארהערן זיך ביי גדולי ישראל
מעמד הדלקה פון כ"ק הרה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א ל"ג בעומר תשפ"א
המשפיע הרה"ח ר' אברהם יצחק כרמל זצ"ל
ל"ג בעומר ביי הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א
פורים תש"פ אין קהילת חסידי ברסלב בראשות כ"ק הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א