אמאל ווען דער רבי איז געזעצן ביי מלוה מלכה, און עס האט זיך געמאכט דארט א שמועס, אז עס זענען געווען צדיקים וואס האבן געהאלפן אידן בחייהם, און עס זענען געווען וואס האבן געהאלפן אידן לאחר פטירתם.

פלוצלונג האט דער רבי זיך געגעבן א רוף אהן: - ווער ס'וועט קומען צו מיר, וועט געהאלפן ווערן מיט אלעס וואס ער

דארף בגשמיות וברוחניות!


אויך שרייבט הרה"ח ר' משה לייב רוטנער שליט"א אז דער רבי האט

אמאל געזאגט:

עס איז דא עטליכע דרכים ביי צדיקים, ס'דא אזעלכע וואס ווען זיי ווערן נסתלק ווילן זיי זיין במנוחה אויף יענער וועלט, און דארפן נישט אז מ'זאל קומען צו זייער ציון. אבער ס'דא אזעלכע וואס ווילן ווייטער העלפן אידן אחר פטירתם און ממלא זיין משאלותם.