הכלה בת הרה"צ ר' אלעזר טייטלבוים שליט״א חדב"ן כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ראה"כ סניף קליימער בן הגה"צ אבד"ק בית אהרן שליט"א עב"ג החתן בן הגה”צ רבי יוסף קאהן שליט”א ר"מ ישיבת עטרת אברהם בן הגה"צ ראש ישיבת תולדות אהרן שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר משכנות הרועים שליט"א