בס״ד

קיצור שולחן ערוך סימן קס״ה  /הלכות חינוך הבנים והבנות / י״ח מרחשון תשפ״ד

סיפור מופת מהרה״ק רבי יחזקאל ב״ר  אברהם יששכר בער מראדאמסק  זי״ע  לרגל היארצייט י״ח חשון

השיעור לע״נ הבחור החשוב נפש יקרה יששכר דוב בעריש ע״ה ב״ר שלמה נ״י נפטר ל״ג בעומר תשפ״א - באתרא קדישא מירון  ת.נ.צ.ב.ה