מעמד מרגש של ה'מלוה מלכה' השנתי ה-23 / בראשות רבה הראשי של רוסיה שליט"א / עולם חסד ייבנה