צילום הילל ל"ש‎

ברכהמ"ז וחלוקת כוס של ברכה בגביע של בעל ההילולא זי"ע