Loading

כ"ק אדמו"ר מספינקא מאנסי שליט"א ביים שמחת בית השואבה און יארצייט סעודה פאר אביו כ"ק אדמו"ר בעל דברי ישכר מספינקא זצ"ל

י"ב תשרי תשפ"ד

0 723
Main image for כ"ק אדמו"ר מספינקא מאנסי שליט"א ביים שמחת בית השואבה און יארצייט סעודה פאר אביו כ"ק אדמו"ר בעל דברי ישכר מספינקא זצ"ל

ווידעאס