די ווידעא איז אראפגענומען געווארן צוליב זהירות נשים