נושא:

ווען בזמן התנאים האבן די רוימער און להבדיל די ערליכע פראבירט אויפצובויען דעם בית המקדש.

די לעבן און שאפן פון רבי יהושע בן חנניה.

די שיעור איז ארויפגעלייגט געווארן לעילוי נשמת הרה"ח ר שלמה זאב בן הרה"ח ר משה ע"ה. ת.נ.צ.ב.ה