קלארשטעלונג:

די בחירות זענען ביי חלק מגדולי ישראל געווען א חוב קדוש און ביי אנדערע ווי ,

הרה"ק מסאטמאר החזון איש , בריסקע רב, באבא סאלי, און אלע  גאוני העדה החרדית, זי"ע

געווען אן איסור ביהרג ועל יעבור.