Loading

פולע גאלערי: מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרש הגדול ויואל משה שיכון קרית בני ברק נתנדב על ידי הרה"ח ר' ישראל מנחם אפעל שליט"א

ד סיוון תשפ"ג

0 3,569
Main image for פולע גאלערי:  מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרש הגדול ויואל משה שיכון קרית בני ברק  נתנדב על ידי הרה"ח ר' ישראל מנחם אפעל שליט"א

ווידעאס