מסיבת לחיים ושמחת קישור החיתון של נכדת האדמו"ר מפאפא