בס״ד

קיצור שולחן ערוך סימן קס״ז  /הלכות עבודה זרה /לא תחנם / ד׳ כסליו תשפ״ד

סיפור מופת מהרה״ג רבי ברוך בער ווייסמאנדל זצ״ל לרגל היארצייט ו׳ כסליו

השיעור לע״נ הבחור החשוב נפש יקרה יששכר דוב בעריש ע״ה ב״ר שלמה נ״י נפטר ל״ג בעומר תשפ״א - באתרא קדישא מירון  ת.נ.צ.ב.ה