(א פולע גאלארי בילדער און ווידעאס כ"א אדר ב' אין ליזענסק (קרעדיט מ.ג