Loading

כ"ק אדמו"ר מספינקא מאנסי שליט"א ביים שמחת בית השואבה און יארצייט סעודה פון אביו כ"ק אדמו"ר בעל דברי ישכר מספינקא זצ"ל

כ"ה תשרי תשפ"ד

0 1,377
Main image for כ"ק אדמו"ר מספינקא מאנסי שליט"א ביים שמחת בית השואבה און יארצייט סעודה פון אביו כ"ק אדמו"ר בעל דברי ישכר מספינקא זצ"ל

ווידעאס