קווינס ישיבה: די לעצטע פאר וואכן טוט זיך א ריזיגע פארמעסט פאר פורים רב ווי עס איז געלאפן צוויי קאנדידאטן פארן אמט, 


פאלגענד איז בילדער און ווידיעאס פון די וואך פרשת תצוה ווי די קאנדידאטן האבן אפגעראכטן פולע מעמדים ארויפצוטרייבן שטיצע ביים עולם, דא קען מען זעהן די מעמד הדלקה , מעמד שליח הקן, און די וואלן וואס איז פארגעקומען מיטוואך וואס האט אנגעצויגן איבער 600 וויילער ,ווי די געווינער האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין לייבעלע וואלטער פון וויליאמסבורג

בילדער קרעדיט:

 AW media

זיך אויפצוסיינען פאר די סטעטוס קליק דעם לינק 

https://wa.me/message/7KJYOKJYO2R6C1