הרה"ח ר' יעקב חיים רוטנער ז"ל שרייבט: דער רבי איז אמאל ערב שבת געגאנגען אין מקוה פונעם סאטמאר'ער בית המדרש אויף ראדני סטריט. ער האט זיך דארט גע'טובל'ט ש"י טבילות

נאכ'ן ארויסגיין פון מקוה, האט אים איינער אנגערירט, דער רבי האט געהאט אן ענין, אז נאכ'ן מקוה זאל מען אים נישט אנרירן. דער רבי האט גארנישט מקפיד געווען אויף יענעם, נאר זיך צושמייכעלט, און זיך צוריקגעדרייט צום מקוה, און נאכאמאל גע'טובל'ט ש"י טבילות.