טיש נעילת החג בזת הים בחצה"ק טשארנאביל בילדער : איציק ו.