אפדעיט: אין די יעצטיגע מינוט'ן ענדיגן די חברה קדישא די טהרה,

די מיטה פון הרבנית מסקווירא ע"ה איז ערווראטעט אנצוקומען אין געציילטע מינוט פארענט פון ביהמ"ד הגדול אין שיכון סקווירא ווי עס וועט פארקומען די לויה.