לחיים טיש לכבוד הילולא פון הרה"ק בעל שערי הישר מליסקא זי"ע הי״ד תשפ״ד