Loading

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ביים מעמד התחלת כתיבת האותיות אינעם ספר תורה לע"נ הגאון רבי מנחם מענדיל מרגליות זצ"ל ר"י תורה תמימה

ח ניסן תשפ"א

0 3,519
Main image for כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ביים מעמד התחלת כתיבת האותיות אינעם ספר תורה לע"נ הגאון רבי מנחם מענדיל מרגליות זצ"ל ר"י תורה תמימה