אינטרעסאנטע ווידעא  ווי כ"ק אדמו''ר מסקולען שליט"א פון מאנסי שניידט אפ טשופיקעס פון בחורים אין שטאט באלטימאר נאכן האלטן א דרשה פאר זיי ארויסברענגענדיג די הארבקייט פון א טשופ