בס״דקיצור שולחן ערוך סימן קמא /פורים /קריאת מגילה/ כ״ד אדר א׳ תשפ״דסיפור מופת מהרה״ק ר׳ יצחק ב״ר משה מסטוטשין זי״ע לרגל היארצייט כ״ד אדרהשיעור לע״נ הבחור החשוב נפש יקרה יששכר דוב בעריש ע״ה ב״ר שלמה נ״י נפטר ל״ג בעומר תשפ״א - באתרא קדישא מירון ת.נ.צ.ב.ה