מעמד סיום ימי השובבי"ם ת"ת וחלוקת פרסים ע"י ארגון אורייתא לתלמידי הישיבות במאנטעסטער, לאחר שלמדו שעות ברציפות במהלך ימי השובבי"ם.