Loading

שבע ברכות בבית הגה"צ רבי יואל טייטלבוים שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א אין 'קלאוו פלאזא' אין קרית יואל פאר די העכער 150 עסקני הקהלה קהל יטב לב ד'סאטמאר קרית יואל

א שבט תשפ"א

0 5,182
Main image for שבע ברכות בבית הגה"צ רבי יואל טייטלבוים שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א אין 'קלאוו פלאזא' אין קרית יואל פאר די העכער 150 עסקני הקהלה קהל יטב לב ד'סאטמאר קרית יואל

ווידעאס