Loading

סעודת הילולא אין סאדיגורא לרגל די יומא דהילולא פון האדמו"ר הזקן מסאדיגורא ואחיו האדמו"ר רבי שלום יוסף זצ"ל אונעם היכל בית המדרש הגדול

י"א אלול תש"פ

16 9,441
Main image for סעודת הילולא אין סאדיגורא לרגל די יומא דהילולא פון האדמו"ר הזקן מסאדיגורא ואחיו האדמו"ר רבי שלום יוסף זצ"ל אונעם היכל בית המדרש הגדול