ווי 9 זענען געפינען געוארן טויט, און איבער 150 זענען נאך פארלוירן