אויפן פסק פון הגאון רבי ישראל דוד הארפנעס שליט"א זאלן די אידן פון חוץ לארץ נישט הערן מוזיק ביזן זמן מוצש"ק 


קרעדיט 

דודי עזריאלי הפקות 

צילום וניתוב: מזמור

שידור חי: שיא לייב c-live