כ"ק אדמו"ר מסקולען מאנסי שליט"א וויילענדיג אין שטאט באלטימאר איז געווארן אויפגענומען ביותרת הכבוד אין אלע מוסדות החינוך ת"ת און ישיבות, ווי די רבי שליט"א האט אויפגעטראטן פאר די טייערע תלמידים מיט דברי חיזוק און אמונה, און דערנאך איז יעדע תלמיד אריבער געגאנגען נעמען א פערזענליכע ברכה פונעם רבי'ן