העלפט מיר חתונה מאכן א יתומה אן אייניקל פון  רבי ישעי'לע ווי רבי ישעי"לע זי"ע האט געזאגט ווער וועט העלפן מיינע אייניקלעך וועל איך נישט שילדיג בלייבן, אנטייל צו נעמען אין די גרויסע מצוה ביטע רופט מיר אויף 

347-542-6358. און לאזט א מעסעטש