די לוי' וועט בעז"ה פארקומען 4 אזייגער נאכמיטאג פארנט פון בית המדרש רחמסטריווקא 

און דערנאך אין מאנסי ווי די רבי וועט קומען למנוחה אין בית עלמין הר שלום