Loading

מעמד הכנסת צוויי ספרי תורות ביים כותל המערבי בראשית כ"ק אדמו"ר מסאדיגורא שליט"א

י"ז כסלו תשפ"ב

1 4,359
Main image for מעמד הכנסת צוויי ספרי תורות ביים כותל המערבי בראשית כ"ק אדמו"ר מסאדיגורא שליט"א