Loading

דרשו מעלדט נייע 'וועלט סיומים' אין מזרח אייראפע און 'קעיפ-טאון' אינדערצייט וואס די סיום אין 'בניני האומה' איז גענצליך אויספארקויפט

כ"ז כסלו תש"פ

0 1,232
Main image for דרשו מעלדט נייע 'וועלט סיומים' אין מזרח אייראפע און 'קעיפ-טאון' אינדערצייט וואס די סיום אין 'בניני האומה' איז גענצליך אויספארקויפט
דרשו מעלדט נייע 'וועלט סיומים' אין מזרח אייראפע און 'קעיפ-טאון' אינדערצייט וואס די סיום אין 'בניני האומה' איז גענצליך אויספארקויפט פרישע ערטער ווערן באשטימט אין ארץ ישראל און מאנטשעסטער דורך: חיים גאלד די געלויף צו באשטעלן טיקעטס פאר די אויספארקויפטע וועלט סיום אין שפיץ פון גדולי הדור דעם קומענדיגע מוצאי שבת חנוכה אין די בניני האומה זאלן, האט געברענגט אז די הנהלה פון דרשו האט געעפענט פינף נייע ערטער דורכאויס ארץ ישראל. די באטייליגטע ביי די ערטער וועלן קענען לעבעדיג מיטהאלטן דעם סיום און צוזאעמן זיך פרייען מיטן שמחת התורה, און די געוואלדיגע דערגרייכונג פון די לומדי תורה, וואס האבן זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס, אזוי אויך מיט די אלע וואס ענדיגן דרשו'ס 'קנין חכמה' מוסר לערנען פראגראם. שטייענדיג אין די צייט וואס דרשו לאזט זיך ארויס מיט די סעריע פון וועלט סיומים אין אלע אידישע צענטערן, האט דרשו דערהערט דעם רוף פון די לומדי דרשו אין מזרח אייראפע וואס האבן אויך געזאגט די הייליגע רייד פון די אידן "למה נגרע?" און צו ענטפערן דעם רוף, האט דרשו געמאלדן דריי נייע סיומים אין מזרח אייראפע. פינסק, מינסק, ראדין און יעצט קעיפ טאון! צום ערשט וועט אפגעראכטן ווערן א שבת קאנווענשאן אום שבת פרשת תרומה, אין די שטאט פינסק, וואו עס וואוינט שוין היינט א ווירבלנדע ערליכע קאמיוניטי מיט דרשו מעמבערס וואס נעמען כסדר די בחינות. דערנאך, אין שבת פרשת ויקהל פקודי, וועט אפגעהאלטן ווערן א שבת קאנווענשאן אין די שטאט מינסק, וואו די געוואלדיגע ערייכונגען פון דעם שטאט'ס באפעלקערונג וועט ווערן אפגעצייכנט. ווער וואלט זיך געגלייבט אז אין דער שטאט וואו עס האבן געוואוינט און אויפגעטוהן אזעלכע לייבן ווי הגאון רבי אהרן קאטלער זצ"ל, הגאון רבי יעקב קאמינעצקי זצ"ל און הגאון רבי ראובן גראזאווסקי זצ"ל, וועלכע האבן דארט געוואוינט אין זייערע אינגע יארן, אין די תקופה איידערן ערשטן וועלט קריג, נאך פאר די קאמיוניסטן האבן פארכאפט די מאכט, וועט היינט, אזויפיל יארן שפעטער - אזויפיל יאר נאכן אויפקום פון קאמיוניזם - אפצייכענען א סיום פון ענדיגן ש"ס?! נאך א געגענט וואס מיר וואלטן ווארשיינליך באטראכט ווי ערגעצוואו אין די 'עק וועלט', טוט אויך צום ערשטן מאל זיך אנשליסן אין די סעריע סיומים, דאס איז דער שטאט פון 'קעיפ טאון' אין דרום אפריקע, וואו עס וועט ווערן אפגעהאלטן א סיום אין י"ט טבת אין די 'ראדיסאן בלו-לע ווענדאום' האטעל צענטער. דער סיום וועט זיין איין טאג נאך די ריזיגע וועלט סיום אין יאהאנעסבורג אין די 'דעק קאנווענשאן צענטער', וואס דער ריזיגער זאל איז שוין היינט גענצליך אויספארקויפט. די מאסיווע שמחת התורה טוט זיך שפרייטן ארום די וועלט, בשעת אידן איבעראל ווערן פארכאפט מיט א התלהבות צו די געוואלדיגע דערגרייכונגען פון די מסיימי הש"ס. סיום אין מאנטשעסטער אויספארקויפט נאך א ביישפיל פון די געוואלדיגע ערווארטונגען אין בעפארברייטונג פון די דרשו וועלט סיום, איז די התלהבות וואס האט איבערגענומען מאנטשעסטער, ענגלאנד. שוין עטליכע חדשים צוריק האט דרשו גענומען א שטיקל ריזיקע און אפגעדינגען די 'אווענט סיטי', וואס איז דער סאמע גרעסטע זאל אין די גרעיטער מאנטשעסטער געגענט, צו אפצייכענען דארטן דעם סיום. דער זאל, וואס נעמט אריין טויזנטער זיצן, איז שוין היינט גענצליך אויספארקויפט און דרשו האט שוין אפילו געעפענט א דערנעבענדיגע לאקאציע מיט נאך טויזנט זיץ ערטער צו קענען אקאמאדירן די לומדי תורה, און די מוקירי תורה וואס ווילן אזוי שטארק אנטיילנעמען אין דעם אווענט פון כבוד התורה; שמחת התורה און חיזוק התורה, אויף א פארנעם וואס איז נאך קיינמאל בעפאר נישט פארגעקומען אין מאנטשעסטער. דער סיום אין מאנטשעסטער נעמט אריין א באזונדערע חשיבות. נעמליך, עס איז דער איינציגסטער סיום וואס ווערט אפגעהאלטן אין די טאג וואס אין יענעם טאג טוען טויזנטער אידן ווירקליך ענדיגן ש"ס. דער טאג, ח' טבת וועט זיכער זיין א היסטארישע טאג אין די אידישע היסטאריע פון מאנטשעסטער און די משתתפים אינעם סיום וועלן זיך אנשליסן מיט די פילע אידן וואס וועלן צוזאמען אויסרופן: הדרן עלך מסכת נדה וכל ש"ס בבלי"! סיום אין ירושלים אין בניני האומה דעם מוצאי שבת בשעת מען דערנענטערט זיך צו די סעריע פון די סיומים היי יאר, וועלכע הייבט זיך אן מיט די מאסיווע סיום דעם מוצאי שבת חנוכה אין די בניני האומה זאלן, וועלן די וואס האבן זוכה געווען צו אנטיילנעמען אין די פריערדיגע סיום הש"ס אינעם זעלבן זאל, ווערן איבערגענומען מיט א פלייץ פון מחשבות מיט זכרונות פון די קאלאסאלע קידוש ה' פון יענעם מעמד! ביי יענער סיום האט מען געהערט דרשות פון הגאון רבי יצחק שיינער שליט"א ראש ישיבת קאמעניץ, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון דיין אהרן דוד דוננער פון לאנדאן, און הגאון הרב יוסף סיטרוק זצ"ל, דער געוועזענער הויפט רב פון פאריז. די ווערטער פון רב שיינער, דער זקן ראשי ישיבות בדורנו, קלינגט נאך אין די אויערן, ווען ער האט ארויסגעברענגט די געוואלדיגע רעוואלוציע פון דרשו אין די עולם התורה, און ער האט גוט ארויסגעברענגט וויאזוי דרשו ווערט אנגעקוקט דורך די גדולי ישראל. ער האט געזאגט, "ווען איינער לערנט מיט דרשו, איז ער נישט בלויז מסיים ש"ס, נאר ער קען עס אויך! איך ווייס וויאזוי דרשו טוישט די לעבנס פון די וואס נעמען אנטייל אין איר, נישט פון וואס איך הער פון אנדערע, נאר וויבאלד איך האב עס אליינס בייגעוואוינט, זעענדיג וויאזוי איינער פון מיינע אייניקלעך האבן יעצט געענדיגט א בחינה אויף גאנץ ש"ס! מיין אייניקל איז יעצט א בקי בש"ס. עס איז טאקע שווער, און עס פארלאנגט זיך א ריכטיגע אחריות, אבער קוקט נאר ווי ווייט מען קען אנקומען!" רב שיינער האט דאן אויסגעפירט, "דרשו האט אויפגעבויט א מלוכה פון תורה אויף א פארנעם וואס איך ווייס נישט אויב עס האט שוין אמאל עקזיסטירט ביי כלל ישראל!" רב דוננער האט דאן געמוטיגט די באטייליגטע, זאגנדיג, "לאמיר רעדן תכלית! מיר האבן אלע געהערט די געוואלדיגע זאכן וואס דרשו טוט, וויאזוי די אלע וואס נעמען אנטייל אין די פראגראמען ווערן ש"ס אידן, און ווערן בקי אין הלכה. זיי ווייסן דאס שוין; זיי האבן דאס מיטגעלעבט, וואס איז מיט די אלע וואס האבן עס נאך נישט בייגעוואוינט? יעצט, ווען מען הייבט נאכאמאל אן ש"ס, איז זיכער די ריכטיגע צייט צו אנהייבן לערנען אויף אזא וועג אז מען וועט ווערן תלמודו בידו. "איך זאג נישט", האט הרב דוננער פארגעזעצט, "אז יעדער איינער מוז אנטיילנעמען דוקא אין די דרשו פראגראם, עס זענען פארהאן אסאך אנדערע סארטן פראגראמען, אבער דער עיקר זאך וואס מיר אלע מוזן זיך אפלערנרען היינט נאכט פון די ספעציעלע מאנומענטאלע סיום הש"ס איז, צו מאכן אן ערנסטע החלטה אין לערנען, צו זען אז מען וועט האבן א באשטימטע צייט וואס איז אוועקגעלייגט פאר לערנען ברציפות אן קיין הפסק. מען הייבט נישט אויף קיין סעלפאון, אדער אנדערע זאכן וואס שטערן, בלויז מען לערנט אויף א וועג וואס וועט טוישן דעם מענטש צו ווערן א טייל פון די וואס מען קען זאגן אויף זיי: אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!" נצח ישראל לא ישקר איינע פון די ספעציעלע מאמענטן פון יענע מעמד איז געווען ווען דער שווער פון רבי דוד האפשטאטער, הרב אברהם בלימאן, א מלחמה איבערלעבער, וועלכער האט ליידער מיטגעלעבט עטליכע לאגערן ביים ביטערן צווייטן וועלט קריג, איז אויפגעשטאנען און געזאגט דער קדיש נאכן סיום. דאן, האט זיך רבי אברהם אויפגעשטעלט אויפן אויבנאן, און צוזאמען מיט די הערליכע ריינע שטימעס פון די 'שירה חדשה' כאר, האט ער געזינגען א ניגון וואס ער אליינס האט געהערט פון רבי מאיר שפירא זצ"ל ווען ער איז געווען א אינג קינד, און רבי מאיר שפירא איז געקומען באזוכן דער שטעטל אין פוילן וואו ער האט געוואוינט, און אויסגעלערנט די קינדער פון שטעטל דעם ניגון. עס איז געווען א פולשטענדיגע צייכענונג פון 'נצח ישראל לא ישקר'. דער מלחמה איבערלעבער, וועלכער איז ליידער אדורך די ערגסטע אין אוישוויץ און בוכענוואלד, האט יעצט געזינגען ביי א סיום הש"ס, וואו מען צייכנט אפ דאס וואס טויזנטער האבן געענדיגט גאנץ ש"ס. די נאציס זענען שוין לאנג פארגאנגען אין די היסטאריע, אבער נצח ישראל לא ישקר, גארנישט קען בייקומען כלל ישראל. רבי אברהם בלימאן, זיין איידעם, זיינע קינדער און אייניקלעך, ענדיגן ש"ס, און מאכן נאך זיכער אז אויך אנדערע וועלן טון דאס זעלבע. דער אייביגער הבטחה פון 'נצח ישראל לא ישקר', וועט זיך איבערחזר'ן דעם מוצאי שבת אין די בניני האומה זאלן, און אויך ביי די אנדערע וועלט סיומים, וואו די לומי דרשו וועלן אויף זעקס קאנטינענטן אפצייכענען די מעכטיגע טויש וואס קען ווערן געטון אין דעם מענטשן'ס לעבן אויף מען האלט זיך אויף אן אמת'ע תורה'דיגע אחריות.