Loading

מעמד חלוקת שקל הטהור פאר די מוסדות על טהרת הקודש בראשות מייסד הקופה כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א

כ"ה חשוון תש"פ

13 2,844

ארי ק

שוקי לרר

Main image for מעמד חלוקת שקל הטהור פאר די מוסדות על טהרת הקודש בראשות מייסד הקופה כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א