א טאכטער איז געבוירן געווארן להגה"צ אב"ד נייטרא וויליאמסבורג שליט"א דינסטאג שמיני פארנאכטס, א באשיידנע לחיים איז פארגעקומען תיכף נאך מעריב נאכדעם וואס די רב שליט"א האט זיך צוריק געאיילט אין בית מדרש כדי צו קענען פארלערנען די טעגליכע גמרא שיעור.