דער ציבור ווערט געבעטן צו מתפלל זיין פאר האשה מלכה בת חנה רחל לרפ"ש