אין די טעג איז פארגעקומען אין די גורער כולל אין ערד א בחינה אויף ׳מזומנים׳ ווי יונגעלייט האבן זיך פארהערט גאנץ ש"ס בע"פ, איידערן פארהער איז הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר שליט"א א זוהן פון רבי׳ן אריין צום פאטער וואס האלט זיך אין די טעג אויף אין ערד אויף אפרוה, ווען די רבי האט געהערט איבער די גרויסע בחינה, איז דער רבי אומערווארטעט מיטגעקומען מיט רבי שלמה צבי צום בחינה ווי דער רבי איז געזעצן פאר א שעה און א האלב בקורת רוח און דערנאך אנגעוואונטשן די יונגעלייט.


(jd media)

https://wa.me/message/GI5J7Z6IZJB2E1