בס״ד

קיצור שולחן ערוך סימן קס״ו  /הלכות לא תנחש ולא תעוננו / כ״ד מרחשון תשפ״ד

סיפור מופת מהרה״ק רבי אברהם אזלואי ב״ר מרדכי זי״ע בעל חסד לאברהם והרה״ק רבי גדליה משה ב״ר שלמה מזוועהיל זי״ע לרגל היארצייט כ״ד חשון

השיעור לע״נ הבחור החשוב נפש יקרה יששכר דוב בעריש ע״ה ב״ר שלמה נ״י נפטר ל״ג בעומר תשפ״א - באתרא קדישא מירון  ת.נ.צ.ב.ה