הנהלה כולל שומרי החומות ביי איינלאדענען די נשיאי הכולל צום דינור פסח שני