פלעטבוש - ווי באריכטעט אויף JD MEDIA איז אין די לעצטיגע טעג פארשפרייט געווארן א האר אויפשטעלנדע געשיכטע וואס האט זיך אפגעשפילט אין פלעטבוש , ווען די נארוואס פארהייראטע ווייב פון א מכלומר'שטן ספרדי'שן יונגערמאן פון לבנון מיטן נאמען אלי' - וועלכער רעדט א פליסיגן העברעאיש, גייט מיט א קאפל און איז מקיים מצוות - האט אנטדעקט דעם פאספארט פון איר מאן מיט א גענצליך אנדערן נאמען און בילדער פון זיין פאמיליע וועלכע שיינען צו זיין גאר מוסולמענער פון לבנון. דערווייל איז אומקלאר וואס פונקטליך דאס באדייט, און לויט די באריכטן זענען די רעגירונגס אויטאריטעטן ווי די FBI פארמישט אין די קעיס צו דערגיין אויב דאס איז געווען א מער בייזוויליגער פלאן פון אראבישע גרופעס צו אינפילטרירן די אידישע געמיינדע.

די אידישע מיידל האט אנגעטראפן דעם "חתן" נאך וואס דער מוסלומענער האט זיך געדרייט אין א בעל תשובה צענטער פאר די לעצטע פיר יאר. פארן די שידוך האט ער געוויזן א גאנצע יחוס בוים וועלכע שטעלט זיך ארויס צו זיין פאבריקירט. ער האט אויך געהאט א גאנצע געשיכטע פארוואס ער איז צוקריגט מיט זיין פאמיליע און דעריבער קענען זיי נישט קומען צו זיין חתונה. די פרוי איז אצינד אריבערגעפירט געווארן צו א זיכערע ארט ביז זאכן וועלן קלאר ווערן.

מיר ברענגן אייך דא די אינטערוויו וועלכע די אראבער האט נעכטן נאכט אפגעהאלטן אויף דעם באקאנט טאק שאו פון זאב ברענער,