וטהר ליבנו לעבדך באמת

היסטארישע כינוס כללי "קימו וקבלו" להצלת הדורות מפגעי הטעכנעלאגיע

במעמד אלופי אלפי תושבי יהדות עיה"ב לאנדאן

בראשות המשפיע המפורסם הגה"צ רבי צבי מאיר זילבערבערג שליט"א

פארקומען ביום ב' פרשת שמינו תשפ"ד

בבנין השאטער הענקי בחצר מוסדות יסודי התורה בתוככי עיר לאנדאן