Loading

כ"ק אדמו"ר מרימנוב שליט"א ביים עריכת השולחן לרגל הילולת הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זי"ע

ח כסלו תש"פ

0 1,600
Main image for כ"ק אדמו"ר מרימנוב שליט"א ביים עריכת השולחן לרגל הילולת הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זי"ע