לאור שרעקלעכער גזירת הגיוס המרחפת על בני הישיבות בארץ ישראל, יצאו ב'וועדה להצלת עולם התורה' בשלטי מחאה שנתלו בכל רחבי הארץ.

גם בישיבת פוניבז' בהוראת מרן ראש הישיבה רבי אשר דויטש שליט"א נתלו השלטים מעל היכל הישיבה המיתולוגי.