החתן בן חתנו הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם בן אב"ד בית אברהם

עב"ג הכלה בת הרב חיים אלי' טייטלבוים אב"ד קאריץ

צילום: מב"ד