בראשית כ"ק אדמו"ר מדינוב מאנסי שליט"א ובהשתתפות הרה"ג רבי יחואל שטיינמאץ שליט"א דומ"ץ ניקלשבורג