די ווידעא איז אראפגענומען געווארן ע"פ הוראת הרבנים שליט"א צוליב געוויסע ווערטער וועלכע האבן זיך געגרעניצט מיט כפירה