פאלגד איז ווערטער פונעם ניגון:

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.

ווען משיח וועט קומען וועל איך ווייזן מיט די פינגער, דעיס איז מיין טאטע, דעיס איז מיין מאמע. 

איך האב שוין אזוי לאנג געווארט אויף דיר, 

יעצט טוה דיך פאראייניגן מיט מיר.