ביזדערווייל זענען 6 באשטעטיגט געווארן נישט לעבעדיג,  און 90 אומגעטראפן צווישן די אומגעטראפענע זענען 30 אידן רח״ל דער ציבור איז געבעטן צו מרבה זייין בתפילה פאר די אומגעטראפענע