Loading

הגר"ש אלתר שליט"א ביי א באזוך בבית הרבני הנגיד הרב ר' שמואל זאנוויל שארף שליט"א חתן כ"ק מרן אדמו"ר בעל עקבי אבירים מסאדיגורה זצ"ל

ז כסלו תשפ"ב

0 3,995
Main image for  הגר"ש אלתר שליט"א ביי א באזוך בבית הרבני הנגיד הרב ר' שמואל זאנוויל שארף שליט"א חתן כ"ק מרן אדמו"ר בעל עקבי אבירים מסאדיגורה זצ"ל